Profil

Vi er et landsdækkende montagefirma, der monterer betonelementer af forskellig art. Vi har dygtige montører, en effektiv administration og gode samarbejdspartnere. 
Firmaet er stiftet i 2012 og er belligende i Vorbasse nær Billund, men vores montagehold kører over hele landet.
Nedenfor kan du læse mere om hvad det er, der driver os og hvordan vi arbejder.

Formålet med vores virksomhed

Der er nødt til at være en grund til, at vi går på arbejde. Det skal give større mening, end bare at føre til en lønseddel. En ordentlig løn er ligesom luft. Vi kan ikke undvære det, men det er ikke det der giver mening og arbejdsglæde. På samme måde trækker du vejret for at leve, du lever ikke for at trække vejret. Hvad er så formålet med JYSK Råhusmontage?

Den korteste måde at udtrykke vores formål på er: “Mest muligt OP, flest muligt MED

Vores arbejdsområde er at stille elementer op, og vi vil gerne stille så mange elementer op som muligt.
Forudsætningen for en god elementmontage er et godt team, og vi ved at teams opnår mest, når der er plads til forskellighed.

Vi har hver især forskellige ambitioner, men vi alle gerne være dygtigere til noget. Vi vil op-ad!
Der er også plads til dem, der hellere vil tilpasse sig end at udvikle sig. Vi vil have flest muligt med!

Vores vision

Okay, vi vil op, og vi vil have flest muligt med, men hvor vil vi hen? Der er ikke noget endeligt rejsemål for vores virksomhed, men vi har en vision, der er styrende for vores rejse.

Visionen er formuleret således: “Vi leverer godt håndværk og en positiv oplevelse med en glæde, der er værd at give videre.”

I alt hvad vi gør, skal vores vision være i frisk erindring. Vi kan sagtens begå fejl, ingen er perfekte og alle har både gode og dårlige dage. Fejl er til for at lære nyt, der giver os chancen for, at blive endnu bedre til at udleve visionen.

Vores værdier

 Værdierne er måden vi arbejder på, de er en rettesnor for vores adfærd. De giver både os selv, hinanden og vores samarbejdspartnere muligheden for at spørge: “Lever I op til Jeres værdier lige nu?”

Vores værdier bygger alle på en fælles antagelse om, at mennesker grundlæggende er gode, indtil det modsatte er bevist. Derfor udviser vi:

  • Samarbejde
  • Respekt
  • Pålidelighed
Vi søger vedvarende det bedste i mennesker, og giver dem muligheden for at vise hvem de er, og hvad de kan bidrage med.
Vi ved at de bedste resultater opstår gennem samarbejde, og at samarbejde kræver rummelighed.
Vi udviser og ønsker respekt, da vi ved at en lille indsats kan gøre en stor forskel.
Vi er pålidelige, man skal kunne regne med hvad vi siger.

En formel for succes og to grundregler

Vi har hentet inspiration i en formel for succes, der er udarbejdet af Mads Peter Gede fra Dansk Byggeri. Vores formel for succes, ser således ud:

Arbejdsglæde ~ Produktivitet = Resultater + Relationer

Ingen arbejdsglæde uden produktivitet, og ingen produktivitet uden arbejdsglæde. Begge dele opstår som et resultat af vores resultater og relationer. 

For at kunne få arbejdsglæden, produktiviteten, resultaterne og relationerne mest muligt OP, og have flest muligt MED, har vi to grundregler:

  • Enhver er fri til at træffe beslutninger, med én vigtig betingelse. At der søges råd og vejledning fra dem der ved noget om emnet, og dem der påvirkes af beslutningen.
  • Ingen kan tvinges til at gøre noget mod deres vilje, med én vigtig betingelse. At tilliden til vedkommende er intakt.

Det var lidt om os

Nu ved du det inderste, der er at vide om os. Derfor er vi nysgerrige på, at vide noget mere om din interesse for os.

Kan vi gøre noget for hinanden?

Close Menu